Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 11 days 5 hours
Memòria lliure del sistema 5793/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 11 days 5 hours.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
25/05/2017 03:00 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:29 > 0:00:15
25/05/2017 03:00 UTC
Cumulus FTP Actual 0:00:11 25/05/2017 03:00 UTC
Cumulus weather data Actual 0:00:39 25/05/2017 03:00 UTC
Cumulus NOAA report Actual 3:00:36 25/05/2017 00:00 UTC