Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 2 hours
Memòria lliure del sistema 6265/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 1 hour 58 minutes.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/02/2017 12:53 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:28 > 0:00:15
22/02/2017 12:53 UTC
Cumulus FTP Actual 0:01:01 22/02/2017 12:52 UTC
Cumulus weather data Actual 0:01:48 22/02/2017 12:52 UTC
Cumulus NOAA report Actual 12:53:46 22/02/2017 00:00 UTC