Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 8 hours 7 minutes
Memòria lliure del sistema 6252/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 8 hours 6 minutes.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
28/06/2017 01:48 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:28 > 0:00:15
28/06/2017 01:48 UTC
Cumulus FTP Actual 0:00:10 28/06/2017 01:48 UTC
Cumulus weather data Actual 0:00:33 28/06/2017 01:48 UTC
Cumulus NOAA report Actual 1:48:30 28/06/2017 00:00 UTC